Moe skole

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

1. klasse er godt i gang

Her er vi hele den fine gjengen i første klasse. 11 i alt!

[ Les mer ]

Vennskapsuke

Det har blitt tradisjon på Moe at uke 36 har et spesielt fokus på vennskap. Vi startet på mandag med fellesandakt der presten vår, Erling, tok utgangspunkt i et skap med et hjerte inni.

[ Les mer ]

Skolestart for første gang

Spenningen var stor da førsteklassingene troppet opp utenfor skolebygget med skolesekk, matpakke og foreldrenes trygge hånd å holde i.

[ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Okt Samtaletimer
27 Okt Samtaletimer
28 Okt Innsamling av familie-esker til Romania
07 Nov Planleggingsdag
Vurdering for læring-tema i Tønsberg
15 Nov Tentamen i engelsk (8.-10. kl.)
17 Nov Tentamen i norsk bokmål (8.-10. kl.)

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. – 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

[ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole.

[ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Søk om skoleplass høsten 2017

- Ryenberget skole Har du en 5-åring som skal starte i 1. klasse høsten 2017? Søknadsfristen er 1. november. [ Les mer ]

Skauen skole i utvikling

- Skauen kristelige skole Ungdomstrinn i utvikling er et nasjonalt satsingsområde som alle ungdomsskoler får være med på. Siden vi er en 1 – 10 skole, er vi så heldige at hele skolen får anledning til å delta, og derfor har vi kalt det Skauen skole i utvikling. Vi har valgt skriving som vårt satsingsområde. Det betyr at vi skal legge ekstra vekt på å skrive i alle fag i 1 1 /2 år framover. Vi tror det vil føre til at elevene vil lære mer og få mer variert undervisning, noe som forhåpentligvis vil føre til enda mer motivasjon for skolearbeidet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny liturgifolder

- Utviklingsnettsted Liturgikomiteen har gjort enkelte endringer i vår høymesse- og nattverdliturgi som Rådsmøtet har godkjent. De ble introdusert under gudstjenesten på St.Hansstevnet i sommer, og skal tas i bruk i menighetene senest 1. søndag i advent. [ Les mer ]