MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Moveien stengt

Kommunen skifter ut vann- og avløpssystemer og holder Moveien stengt ut november. Dette påvirker adkomsten til skolen. [ Les mer ]

Skolestart 2019-20

Sommerferien er over og vi gleder oss til å ta imot 140 elever til nytt skoleår! [ Les mer ]

10. klasse takker for seg!

Da er 10. klasse 2019 offisielt ferdige på Moe. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

Ingen forestående hendelser registrert

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nyheter / Aktuelt fra DELK