MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Julespilløvelser

Ungdomsskolen er i full gang med forberedelser til førjulskvelden. [ Les mer ]

Reisen til julesangene

Velkommen til førjulskveld tirsdag 18. desember kl. 17.30 på Torp konferansesenter i Bottenveien 5 (Tømmermannsløkka)! [ Les mer ]

3. klasse på tur til Sandefjord kirke

12. november besøkte vi Sandefjord kirke og gravlund. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jan
Seminar for kristendomslærerne
I Bjerkely menighetssenter
28 Jan
Skidag i Kongsberg for 6.-10. klasse og lokalt for 1.-5. klasse
04 Feb
Klasseforeldremøter i 1.-2.-3.-4. klasse

05 Feb
Klasseforeldremøter i 5.-6.-7. klasse
07 Feb
Klasseforeldremøter i 8.-9.-10. klasse
11 Feb
Misjonsuke

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Ville veier og vrange skilt

- Bjerkely skole Mandag 12. november fikk 1.-4. klasse være med på en musikk-teaterforestilling med fokus på trafikksituasjoner de minste trafikantene møter i hverdagen. [ Les mer ]

Ledige skoleplasser

- Ryenberget skole Vi har fortsatt ledige plasser i 1. trinn til høsten. Søknadsfrist for øvrige trinn er 1. mars! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tilsynsmannsvalget

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Første omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er ferdig. Resultatet ble at Hans Johan Sagrusten fikk 46 % av stemmene mens Bertil Andersson fikk 20 %. Resten av stemmene fordelte seg på 24 andre prester og eldste. [ Les mer ]

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]