Moe skole

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

1. klasse er godt i gang

Her er vi hele den fine gjengen i første klasse. 11 i alt!

[ Les mer ]

Vennskapsuke

Det har blitt tradisjon på Moe at uke 36 har et spesielt fokus på vennskap. Vi startet på mandag med fellesandakt der presten vår, Erling, tok utgangspunkt i et skap med et hjerte inni.

[ Les mer ]

Skolestart for første gang

Spenningen var stor da førsteklassingene troppet opp utenfor skolebygget med skolesekk, matpakke og foreldrenes trygge hånd å holde i.

[ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

03 Okt Høstferie
04 Okt Høstferie
05 Okt Høstferie
06 Okt Høstferie
07 Okt Høstferie
17 Okt Valgfagdag for ungdomsskolen

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. – 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

[ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole.

[ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Vi trenger lærere

- Ryenberget skole Det er ledige vikariater for flere av våre dyktige lærere som går ut i permisjon like over nyttår. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny liturgifolder

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Liturgikomiteen har gjort enkelte endringer i vår høymesse- og nattverdliturgi som Rådsmøtet har godkjent. De ble introdusert under gudstjenesten på St.Hansstevnet i sommer, og skal tas i bruk i menighetene senest 1. søndag i advent. [ Les mer ]

Ny liturgifolder

- Utviklingsnettsted Liturgikomiteen har gjort enkelte endringer i vår høymesse- og nattverdliturgi som Rådsmøtet har godkjent. De ble introdusert under gudstjenesten på St.Hansstevnet i sommer, og skal tas i bruk i menighetene senest 1. søndag i advent. [ Les mer ]

DELK til besvær

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Denne våren har den kristne dagspressa og også andre medier fokusert på langtids skadevirkninger på mennesker i kristen sammenheng, forårsaket av autoritære ledere og usunne åndelige miljøer. [ Les mer ]