MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Nettvett og kommunikasjon i 5. klasse

I femte klasse har vi vært opptatt av hvordan vi kommuniserer med hverandre på sosiale medier. Vi har snakket sammen om hva som finnes av slike medier, aldersgrenser og hvordan de ulike mediene kan brukes på gode måter. [ Les mer ]

Godt nytt år!

Skolen starter opp igjen onsdag 3. januar (4.-10. klasse) og torsdag 4. januar (1.-3. klasse). [ Les mer ]

Hvordan er det i 8. klasse?

Hei, vi er en klasse på 18 elever og vi trives med Fredrik som lærer. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

05 Mar
PRYO-uke for 9. klasse
5.-9. mars
15 Mar
Valgfagdag ungdomsskolen
16 Mar
Valgfagdag ungdomsskolen

20 Apr
Avreise til Tyskland/Polen for 10. klasse
27 Apr
Prøvemuntlig for 9. klasse
27 Apr
Hjemreise for Tyskland/Polen tur 10. klasse

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Seier for musikkuka 2018

- Granly skole To uker med intensiv jobbing for elever og ansatte på ungdomsskolen, ble avsluttet med en fantastisk forestilling i Oseberg kulturhus. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Dine øyne så meg da jeg var et foster"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon. [ Les mer ]

DELKs eldste kirkeprotokoller tilgjengelig på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkesamfunnets eldste protokoller er levert til Statsarkivet for det distriktet de hører til, slik lovverket krevet. Kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka. [ Les mer ]