MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Julenummeret av Moenytt

Et nytt nummer av Moenytt – info fra Moe skole og kirke – er nå ferdig. [ Les mer ]

Høsten i 3. klasse

Vi i 3. klasse har hatt en veldig fin høst bak oss! Det har vært spennende, og litt skummelt, å få ny kontaktlærer, men vi har fått det mye gøy sammen! [ Les mer ]

Lese overalt

Denne høsten har mange av klassene på barneskolen meldt seg på en lesekonkurranse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Des
Førjulskveld
Kl. 17:30
20 Des
Siste skoledag før jul
20 Des
Skolegudstjeneste
Kl. 13:15

06 Jan
Første skoledag etter jul
17 Apr
Avreise Polen/Tyskland-tur for 10. klasse
24 Apr
Hjemkomst fra Polen/Tyskland for 10. klasse

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nyheter / Aktuelt fra DELK