MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Musikkundervisning i allrommet

Musikklærerne har lenge gledet seg til å bruke det nye allrommet til samspillundervisning. Det fungerer utmerekt. [ Les mer ]

Aktuell informasjon for skoleåret

Moe skole utarbeider årlig et hefte med diverse info for det aktuelle skoleåret. [ Les mer ]

Skolestart 2018-19

Sommeren er snart over og vi gleder oss til å ta imot 140 elever til nytt skoleår! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Sep
Leirskole for 8.-9. klasse
På Bondal fjellstue, Tuddal
23 Sep
Gudstjeneste med spesiell invitasjon til ansatte og 1.-3. klasse
Kl. 11:00
Utdeling av sangbøker til 2. klasse og bibler til 3. klasse.
Forbønn for ansatte.
01 Okt
Høstferie

02 Okt
Høstferie
03 Okt
Høstferie
04 Okt
Høstferie

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Bli med på strikkekveld

- Ryenberget skole FAU ved Ryenberget skole og Ryenberget menighet arrangerer strikkekvelder sammen. Her er datoene: [ Les mer ]

Olweusskole for tre nye år

- Skauen kristelige skole Hipp, hurra! Skauen kristelige skole er resertifisert som Olweusskole for tre nye år. Olweusgruppen i Bergen har godkjent arbeidet vi driver, og denne uken fikk vi det synlige beviset i form av et sertifikat. Det er vi stolte av! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter. [ Les mer ]

En meget brukervennlig bibel på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Tidligere denne sommeren ble Norsk Bibels bibeltekst gjort tilgjengelig på web via nettsiden les.norsk-bibel.no. Løsningen er tilgjengelig på alle plattformer, er lett å bruke og har svært gode og anvendelige søkefunksjoner. Det er foross.no, som på oppdrag fra Norsk Bibel, har utviklet løsningen. [ Les mer ]

"En Gud som gir seg selv" - Lutherske fordypningsdager i Bergen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Årets tema for Lutherske fordypningsdager (LF) - i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen -var «En Gud som gir seg selv». Arrangementet gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 23.- 26. august. Ca. 100 deltagere fra flere land fikk del i foredrag og samtaler. [ Les mer ]