Ansatte

Kontaktinformasjon til skolens ansatte

Oppdatering pågår!

   
Administrasjon  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA REKTOR
Victoria Holte
epost: rektor(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0014

gro

KONTORSEKRETÆR
Gro Gunnerød
epost: kontor(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0000

tore2

ADMINISTRASJONSKONSULENT
Tore Slettvik
epost: tore.slettvik(a)delk.no
 

INSPEKTØR
Trine Hermundsplass
epost: trine.hermundsplass(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0013

Kontaktlærere  
  1. KLASSE
Hedda Miranda Grødem
epost: hedda.grodem(a)moeskole.no
SMS:  19123 06793 0040
  2. KLASSE
Kristin S. Øverland
epost: kristin.overland(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0037
  3. KLASSE
Gjertine Trannum
epost: gjertine.trannum(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0041
 

4. KLASSE
Anne-Lene Rønning
epost: anne-lene.ronning(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0028

  5. KLASSE
Helene Ludvigsen
epost: helene.ludvigsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0022
  6. KLASSE
Jenny A. Johansen
epost: jenny.johansen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0038
 

7. KLASSE
Fredrik Døvik
epost: fredrik.dovik(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0010

Martin Kjøndal
epost: martin.kjondal(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0016

 

8. KLASSE
Øyvind Abrahamsen
epost: oyvind.abrahamsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0001

  9. KLASSE

Marianne Simonsen
epost: marianne.simonsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0029

  10. KLASSE
Trine Hermundsplass
epost: trine.hermundsplass(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0013
   
   

Timelærere

 
Ingrid Venheim Bye
epost: ingrid.venheimbye(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0008


Terje Simonsen
epost: terje.simonsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0030

tovekristin

Tove Kristin Brandsæter
epost: tovekristin.brandsaeter(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0007
Inger Lise Mangelrød
epost: ingerlise.mangelrod(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0023

Målfrid Larsen
epost: malfrid.larsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0021

Cecilie T. Døvik
epost: cecilie.dovik(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0009

elin
Elin Klavenæs
epost: elin.klavenaes(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0018

Øyvind Klavenæs
epost: oyvind.klavenaes(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0017

Astrid Vataker
epost: astrid.vataker(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0036

Gunn Andersson
epost: gunn.andersson(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0002

Elisabeth M. T. Jøssang
epost: elisabeth.jossang(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0039

Randi Bjørnsgård
epost: randi.bjornsgard(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0006
 

Anja Asteberg
epost: anja.asteberg(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0003

  Marianne S. Kvalevåg
epost: marianne.kvalevag(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0019

Assistenter

Øyvind Sundhordvik
epost: oyvind.sundhordvik(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0034

laila Laila Norheim
epost: laila.norheim(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0024

hilde

Hilde Bjørnerud
epost: hilde.bjornerud(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0005

alice

Alice Risnes
epost: alice.risnes(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0026

vidar
Vidar Numme
epost: vidar.numme(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0025

Thorlill Bonden
epost: thorlill.bonden(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0032
   
   

SFO og leksehjelp

 
laila Laila Norheim
epost: laila.norheim(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0024

hilde

Hilde Bjørnerud
epost: hilde.bjornerud(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0005
   
   
   

Teknisk personell

 
charles VAKTMESTER
Charles Stålerød
epost: charles.stalerod(a)moeskole.no
mobil: 99 51 81 00

IKT-ANSVARLIG
Terje Simonsen
epost: terje.simonsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0030
 
tom

RENHOLDER
Stella Perebene Ayams
mobil: 45 53 09 96

   
   
   
   

Helse- og omsorgsarbeidere

 
   

torhild

HELSESØSTER
Torhild Sundmyhr
mobil: 41 41 72 65
Epost: torild.sundmyhr(a)sandefjord.kommune.no

erling

SKOLEPREST
Erling Rantrud
epost: erling.rantrud(a)delk.no
mobil: 91 64 20 47

fredrik3
RÅDGIVER
Fredrik Døvik
epost: fredrik.dovik(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0010
   
   
   

REKTOR
Victoria Holte
epost: rektor(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0014

INSPEKTØR
Trine Hermundsplass
epost: trine.hermundsplass(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0013

KONTORSEKRETÆR
Gro Gunnerød
epost: kontor(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0000

ADMINISTRASJONSKONSULENT
Tore Slettvik
epost: tore.slettvik(a)delk.no