En ny start

Nå er det høst og mange starter på nytt med skole, aktiviteter – men kanskje også livsstilsendringer.

Mange mennesker ønsker seg nye sjanser i livet, muligheten til å få et bedre liv. Til det amerikanske TV-programmet «Ekstrem forvandling» meldte det seg 200.000 amerikanske damer. Alle hadde de et ønske om en ny start, en ungdommeligere og tynnere kropp. 17 damer ble trukket ut til denne kjempesjansen. Og, jammen ble visst resultatene rimelig gode. For mange av dem ble sikkert TV-programmet en ny start både i forhold til sitt eget selvbilde og det annet kjønn.

Troen på Gud gir oss verken et nytt og mindre rynkende utseende eller en mer moteriktig kropp. Gud gir oss likevel annerledes og nye sjanser. Han gir muligheten til en ny start i livet. En ny start har med seg en tilgitt fortid, et liv her og nå med mål og mening og en framtid i himmelen. Uavhengig av prestasjoner, kilogram og rynker, ja, til og med uavhengig av tidligere neglisjeringer av Gud, så vil han så gjerne gi deg nye muligheter. 

På en kristen skole har vi mulighet til å gi barna sunne forbilder. Ikke bare gjennom at lærerne har en sterk forbildefunksjon, men gjennom å oppleve at man er skapt, ønsket og villet av Gud. At man har større verdi enn bare det forgjengelige.

Den kristne troen handler også om å gi mennesker muligheten til en ny start i livet. Mange elever bytter skole av ulike årsaker og kommer som nye til oss på Moe. Ofte opplever vi vitnesbyrd fra barn og familier som forteller at dette har vært «livbøyen» for deres skolehverdag og i tillegg har det hatt stor betydning for barnet å være en del av et kristent fellesskap. Tenk også på alle vi leser om i Bibelen som fikk en ny start etter å ha møtt Jesus; Tolleren Sakkeus, kvinnen grepet i hor, fiskeren Peter som sviktet, fariseeren Paulus som forfulgte de kristne, syke og besatte. Ja, listen kan gjøres lang over mennesker som fikk en tilgitt fortid, et meningsfullt liv og håp for framtiden. Jesus Kristus driver i «ny-start-bransjen.»

Kristenliv handler ikke om et litt bedre liv, oppgraderte muligheter eller en ny og forbedret versjon av meg selv. Kristenliv handler om et helt nytt liv, gitt meg av Gud gjennom troen på Jesus. «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt» skriver Paulus. (2.Kor. 5,17)

Det er så allmennmenneskelig å drømme om muligheten til å legge deler av fortiden bak seg og få en ny start i livet. Mange fordømmer seg selv ved å tenke: «Hadde jeg bare ikke … så skulle livet sett annerledes ut.» Nettopp der vi fordømmer oss selv, kommer Jesus og sier: «Nettopp på grunn av det jeg gjorde for deg på korset, så kan du få en ny start i livet ditt.» Et håp vi får lov til å formidle til alle barna på Moe hver dag.

Victoria Holte
Rektor