Velkommen til skolestart!

Vi kalles alle til å ta imot Guds nåde og gi den videre. For noen er det mest krevende å tro at de er verdt den nåden – for andre er det mest krevende å tåle at vi trenger den.

Nå er vi godt inne i Lutheråret og vi skal straks i gang med skolestart. Da er det ekstra godt å få kjenne på gleden over å kunne drive kristen skole, der barn kan komme til tro og bli bevart i troen. Vi kalles alle til å ta imot Guds nåde og gi den videre. For noen er det mest krevende å tro at de er verdt den nåden – for andre er det mest krevende å tåle at vi trenger den. Men når vi først tar skikkelig imot, koster det lite å gi videre, tenker jeg. Kanskje er det noe av det viktigste som Luther var med på å understreke for oss: At Guds nåde er gitt oss som gave, at vi ikke kan prestere eller fortjene oss til den, at vi ikke kan gjøre noe som ville få Gud til å elske oss mer eller elske oss mindre. Og at vi samtidig utfordres radikalt i forhold til å dele alt vi tar i mot fra Gud, med våre medmennesker, i den hverdagen og det kallet som er vårt – uansett hva det måtte være. Vi kan lære mye av å klare å ta imot, både fra Gud og mennesker – og å kunne gi det videre. Det å være med på et barns livsreise i skolehverdagen er veldig stort. Vi har store og små fortellinger fra elevenes hverdag som minner oss på Guds gode nåde og verdien ved å drive kristen friskole. Nå gleder vi oss til nye livsreiser og et nytt år sammen med store og små!

Victoria Holte
Rektor