Med blikket festet på Jesus

Det er så mye som gjør krav på vårt blikk og vår oppmerksomhet, av både gode og mindre gode ting. Men det er bare ett sted vi kan feste blikket hvor vi møter en kjærlighet som gir oss livet, tilgir oss alt, elsker oss gjennom liv og død, og venter på oss på den andre siden av døden. Det er på Jesus Kristus, den oppstandne. Utgangspunktet for vår tro. Målet for vår tro.

I Hebreerne 12, 1-3 står det: ”Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.”

Hvordan fester vi så blikket på en som er usynlig? Vi kan holde blikket festet på det bildet som Bibelens fortellinger gir oss av Jesus. Vi kan holde blikket festet på uttrykk av kunst, natur, andre mennesker, som gir oss bilder av Jesus og gir næring til troen vår. Vi kan be, ta imot brød og vin, være stille. Å ”holde blikket festet” handler ikke bare om et ytre, men om et indre blikk. Det handler om hvem som er Herre i vårt liv; hva vi gir oppmerksomhet og tid, hva som er i kjernen i vårt liv, våre valg og våre handlinger. Hva vi bygger på, lener oss på, er villige til å kjempe for.

Med blikket festet på Jesus – OG på ”skyen av vitner omkring oss” – kan vi kjenne oss sett, elsket, inspirert og båret. Men også utfordret og ansvarliggjort. Den som vil følge Jesus – ”holde ut i det løp som er lagt opp for oss” som teksten sa – og med ham som forbilde tale de undertryktes sak og arbeide for fred og rettferdighet, vil selv ofte måtte være villig til å ofre noe. Være villig til å tåle urett, og møte motstand. Jeg kjenner at jeg noen ganger er redd for det. Her på Moe kan vi øve oss til å bli litt mer heltemodig ved at vi tør å følge Jesus og dele det gode han har gitt oss.

Victoria Holte, rektor

Victoria Holte

Victoria Holte har vært rektor ved Moe skole siden august 2013. Tobarnsmoren fra Sandefjord overtok etter Tore Slettvik, som satt i førersetet i 15 år før Victoria.