Lærerstilling – vikariat

Skolen har for neste skoleår ledig vikariat som kontaktlærer i 1. klasse, lærerutdannet for 1. – 4. trinn og helst med erfaring og/eller utdanning innen spesialpedagogikk.

Vi søker etter en lærer som sammen med engasjerte foreldre og kolleger kan fremme det pedagogiske miljøet på skolen og aktivt være med å virkeliggjøre skolens kristne formål. Stillingsstørrelsen vil være på 100 %.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Victoria Holte.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med, og fremme formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, samt forplikte seg på skolens verdidokument.

Stillingen avlønnes etter gjeldende regulativ (KS) med rett/plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse. Søknadsfrist snarest og senest innen 25.mai 2019.

Send søknad på e-post til rektor@moeskole.no

 

Kontaktinformasjon:

Søknadsfrist: Snarest og innen 25. mai 2019

Adresse: Moveien 78, 3221 Sandefjord

Telefon: 33 48 73 40

Hjemmeside: www.moeskole.no

E-post: rektor@moeskole.no

Kontaktperson: Victoria Holte, rektor