Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

Styreleder, Arne Ludvigsen

Styreleder Arne Ludvigsen


Styremedlemmer
Arne Ludvigsen, leder (mobil: 930 87 269, epost: al@ludvigsen.no)
Irene Gundersen, nestleder
Fredrik Døvik, styremedlem
Erling Rantrud, styremedlem (representerer eldsterådet)
Susanne Hvale Gautestad, styremedlem

 

Representanter
Øyvind Abrahamsen, lærerrepresentant
Vidar Numme, representant for andre ansatte
Thrine Løvland, representant for foreldrene
Benjamin Lunde Rudskjær, representant for elevene
Morten Moholt, Sandefjord kommunes representant