Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

Styreleder, Arne Ludvigsen

Styreleder Arne Ludvigsen


Styremedlemmer
Arne Ludvigsen, leder (mobil: 930 87 269, epost: al@ludvigsen.no)
Irene Gundersen, nestleder
Fredrik Døvik, styremedlem
Erling Rantrud, styremedlem (representerer eldsterådet)
Susanne Hvale Gautestad, styremedlem

 

Representanter
Øyvind Abrahamsen, representerer lærerne og andre ansatte
Ikke valgt ennå for 2018-19, representant for foreldrene
Ikke valgt ennå for 2018-19, representant for elevene
Morten Moholt, Sandefjord kommunes representant