Svømmeopplæring

På Moe skole har vi svømmeopplæring for 2. – 7. trinn samt noen enkeltdager for 10. trinn.

Det er viktig at barn blir trygge i sjø og vann, og oppøver de nødvendige svømmeferdighetene for dette. Skolens svømme- og livredningsopplæring spiller en viktig rolle i denne forbindelse. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det inntatt kompetansemål om svømme- og livredningsopplæring. Skoleeier plikter å gi elevene svømme- og livredningsopplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-1. I kroppsøving er det kompetansemål etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og etter 10. årstrinn. Det finnes også relevante kompetansemål i andre fag som naturfag.

På Moe skole har vi ikke egen svømmehall og må derfor låne svømmehall av Sandefjord eller Larvik kommune. De siste årene har svømmeopplæringen foregått i svømmehallen på Ranvik ungdomsskole og noe i Kveldehallen. Svømmehallen på Ranvik renoveres. Det er derfor bestemt at vi bruker Kveldehallen til svømmeopplæringen i år.
Plan for hvilke klasser som har svømming når finnes her: Svømming 2018-19