MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

10. klasse takker for seg!

Da er 10. klasse 2019 offisielt ferdige på Moe. [ Les mer ]

7. klassinger i Kongens gruve!

5. juni gikk den årlige turen for 7. klassinger ved Granly, Bjerkely og Moe av stabelen. Også i år vendte vi nesen mot Kongsberg for å lære mer om sølvgruvene. [ Les mer ]

Pizzafest

Elevene i 4. og 5. klasse var ute for å samle inn maritimt søppel i april og oktober 2018 ved Grubesand og Skjellvika her i Sandefjord. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Aug
Første skoledag
2.-10. klasse starter kl. 08.30.
1. klasse starter kl. 10.30.

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nyheter / Aktuelt fra DELK