MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Skolestart med 1. klasse

Som våre skjønne skolestartere sier: «Nå har vi gått på skolen i over 10 dager!» [ Les mer ]

Moveien stengt

Kommunen skifter ut vann- og avløpssystemer og holder Moveien stengt ut november. Dette påvirker adkomsten til skolen. [ Les mer ]

Skolestart 2019-20

Sommerferien er over og vi gleder oss til å ta imot 140 elever til nytt skoleår! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Sep
Fellesandakt for 1.-6. klasse i allrommet
Kl. 08:30
24 Sep
Fellesandakt for 7.-10. klasse i allrommet
Kl. 08:30
26 Sep
Valgfagdag for ungdomsskolen

27 Sep
Valgfagdag for ungdomsskolen
30 Sep
Høstferie
01 Okt
Høstferie

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nyheter / Aktuelt fra DELK