Ansatte

Kontaktinformasjon til skolens ansatteAdministrasjon

REKTOR
Victoria Holte
epost: rektor(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0014

INSPEKTØR
Trine Hermundsplass
epost: trine.hermundsplass(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0013

KONTORSEKRETÆR
Gro Gunnerød
epost: kontor(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0000

ADMINISTRASJONSKONSULENT
Tore Slettvik
epost: tore.slettvik(a)delk.no


Kontaktlærere
1. KLASSE
Hedda Miranda Grødem
epost: hedda.grodem(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0040
2. KLASSE
Kristin S. Øverland
epost: kristin.overland(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0037
3. KLASSE
Gjertine Trannum
epost: Gjertine.trannum(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0041
4. KLASSE
Anne-Lene Rønning
epost: Anne-Lene.ronning(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0028
5. KLASSE
Helene Ludvigsen
epost: helene.ludvigsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0022
6. KLASSE
Jenny A. Johansen
epost: jenny.johansen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0038


7. KLASSE
Fredrik Døvik
epost: fredrik.dovik(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0010

og

Martin Kjøndal
epost: martin.kjondal(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0016
8. KLASSE
Øyvind Abrahamsen
epost: oyvind.abrahamsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0001
9. KLASSE
Marianne Simonsen
epost: marianne.simonsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0029
10. KLASSE
Trine Hermundsplass
epost: trine.hermundsplass(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0013

Timelærere
Ingrid Venheim Bye
epost: ingrid.venheimbye(a)moeskole.no
SMS: 10123 06793 0008
Terje Simonsen
epost: terje.simonsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0030
Tove Kristin Brandsæter
epost: tovekristin.brandsaeter(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0007
Inger Lise Mangelrød
epost: ingerlise.mangelrod(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0023
Målfrid Larsen
epost: malfrid.larsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0021
Cecilie T. Døvik
epost:cecilie.dovik(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0009
Hilde Heitmann
epost: hilde.heitmann(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0012
Elin Klavenæs
epost: elin.klavenaes(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0018
Øyvind Klavenæs
epost: oyvind.klavenaes(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0017
Astrid Vataker
epost: astrid.vataker(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0036
Gunn Andersson
epost: gunn.andersson(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0002
Elisabeth M. T. Jøssang
epost: elisabeth.jossang(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0039
Randi Bjørnsgård
epost: randi.bjornsgard(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0006
Anja Asteberg
epost: anja.asteberg(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0003
Marianne S. Kvalevåg
epost: marianne.kvalevag(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0019
Øyvind Sundhordvik
epost: oyvind.sundhordvik(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0034

Assistenter
Laila Norheim
epost: laila.norheim(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0024
Hilde Bjørnerud
epost: hilde.bjornerud(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0005
Alice Risnes
epost: Alice.risnes(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0026
Vidar Numme
epost: vidar.numme(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0026
Charles Stålerød
epost: charles.stalerod(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0033
Thorlill Bonden
epost: Thorlill.bonden(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0032
Jacqueline C. C. Skaara
epost: jacqueline.skaara(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0043
Aurora Nilsen
epost: aurora.nilsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0042

SFO og leksehjelp
Laila Norheim
epost: laila.norheim(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0024
Hilde Bjørnerud
epost: hilde.bjornerud(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0005
Jacqueline C. C. Skaara
epost: jacqueline.skaara(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0043
Aurora Nilsen
epost: aurora.nilsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0042
Teknisk personell
VAKTMESTER
Charles Stålerød
epost: charles.stalerod(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0033
IKT-ANSVARLIG
Terje Simonsen
epost: terje.simonsen(a)moeskole.no
SMS: 19123 06793 0030
RENHOLDER
Stella Perebene Ayams