Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til skolens ansatte

[ Les mer ]

Kart og adresse

Moe skole ligger sentralt i Sandefjord mellom E18 og sentrum. Elevene kommer fra Sandefjord (inkl. Andebu og Stokke) og Larvik.

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten fra Sandefjord kommune.

[ Les mer ]

Skoleprest

Erling Rantrud er prest i Moe kirke og skole.

[ Les mer ]

Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

[ Les mer ]

FAU

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer velges om mulig for to år.

[ Les mer ]