Elevopptak

Skolen tar inn elever i grunnskolealder, 1.-10. årstrinn, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler.

Alle kan søke, men opptak skjer etter prioriteringen beskrevet i dokumentet INNTAKSREGLER vedtatt i skolestyret 05.04.2017

Første søknadsfrist for opptak til 1. klasse er 15. januar og til 2.-10. klasse 1. mars, for oppstart i påfølgende skoleår. Dersom det er ledige plasser etter dette opptaket, er andre søknadsfrist 15. april (for oppstart i påfølgende skoleår). Om det er ledige plasser etter dette opptaket, eller blir ledige plasser fordi noen slutter, tas det opp elever fra prioritetskategori 1-4 fram til 20. september. Kapasiteten i de enkelte grupper / klasserom fastsettes årlig av skolestyret, før søknadsfristen går ut.

For 1. klasse 2020-21 er kapasiteten satt til 12 elever. Det inviteres til informasjonsmøte onsdag 8. januar kl. 18.00 i skolens personalrom.

Det foreligger eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til skolen v/ rektor. Utfyllende informasjon kan også fås av rektor. Det anbefales at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for.